Privacy verklaring (wet AVG)

 

Kleur in Apeldoorn is gevestigd aan de Oude Beekbergerweg 143, 7333 AE Apeldoorn.

 

Mirjam van Wieringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Welke gegevens bewaart Kleur in Apeldoorn en met welk doel?

 Klanten

Voor het sturen van facturen:

 Naam

 Adres  Postcode Woonplaats

 Mailadres

 Telefoonnummer

 

Waarom bewaart Kleur in Apeldoorn deze gegevens: Klanten kunnen bij Kleur in Apeldoorn ruimtes huren of trainingen/workshops bijwonen. Klanten geven zelf hun gegevens door om een factuur te kunnen versturen.

 

Voor de nieuwsbrief:

Klanten kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Klanten zijn verplicht om daarvoor een naam en emailadres te geven (vullen dit ook zelf in). Zij mogen er zelf voor kiezen om ook hun adres gegevens te geven.

 

Het versturen van een nieuwsbrief eens per maand is om de klant de agenda van Kleur in Apeldoorn te laten zien.

 

Onze nieuwsbrief heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming: Kleur in Apeldoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Kleur in Apeldoorn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: · Office 365: creëren en verwerken van documenten · Outlook: mail · ING Mailchimp

 

Kleur in Apeldoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Kleur in Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende gegevens in verband met de archiefwet. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten)verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kleur in Apeldoorn.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Voor vragen, opmerkingen, informatie kunt u contact met ons opnemen: Kleur in Apeldoorn, Oude Beekbergerweg 143, 7333 AE Apeldoorn: kleurinapeldoorn@gmail.com